Drogie Siostry i Drodzy Bracia,
Właściwie już pisząc ten adres zacząłem się zastanawiać co oznaczają dziś dla nas użyte w nim słowa..?
Ile jest „siostrzeństwa” i „braterstwa” w naszym podzielonym i spolaryzowanym społeczeństwie.
Ile możemy znaleźć go w naszym podzielonym kościele?
Ile wreszcie dostrzeżemy go w naszych rodzinach - gdzie, choć relacje między nami opisujemy innymi słowami, ten rodzaj więzi zdecydowanie powinien jednak istnieć?
Jest to szczególnie istotne pytanie w kontekście czasu gdy pozwalam sobie je zadać, w kontekście Adwentu.

Więcej w folderze do pobrania