„[...] nadejdą czasy trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi na pieniądze, aroganccy, pyszni, bluźnierczy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, nieczuli, bezlitośni, rzucający oszczerstwa, nieopanowani, gwałtowni,  niemiłujący dobra, zdrajcy, lekkomyślni, nadęci, kochający bardziej przyjemności niż Boga, udajacy pobożność, ale odrzucający jej moc.“
2 Tym. 3, 1-5

Drogie Siostry i Drodzy  Bracia!

Wydarzenia,  jakich ostatnio doświadczamy -  zarówno te związane  z pandemią, jak i z sytuacją społeczno-polityczną w naszym kraju - z pewnością budzą różne, czasami  nawet skrajne uczucia.
Patrząc jednak na to wszystko oczami ewangelika reformowanego, starajmy się w naszych ocenach kierować naukami Jezusa.   

Widać, jak nieodpowiedzialne wypowiedzi niektórych polityków,  wzbudziły  agresję,  zarówno fizyczną, jak i słowną , a instrumentalne wykorzystywanie wartości reprezentowanych przez Kościoły,  spowodowało lekceważący stosunek do osób wyrażających  inne poglądy.
W państwie demokratycznym, wszyscy mamy prawo do wyrażania swoich  poglądów  w sprawach ważnych a obowiązkiem rządu jest znaleźć takie rozwiązanie, które  winno świadczyć o uwzględnieniu różnych aspektów  problemu. Nie tak, jak  w przypadku niedawnego  wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który to wyrok odbieramy jako przedmiotowe traktowanie kobiet  w naszym państwie.
Gdyby słowa Jezusa o miłości do bliźniego przyświecały tym, którzy decydują, udałoby się pewnie uniknąć wielu konfliktów i ich konsekwencji.

Pozostańcie z Bogiem i pod Jego opieką  i dbajcie  o siebie,  w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Kolegium Kościelne  
Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Łodzi