Zadanie „Arcydzieła muzyczne - J. F. Haendel - MESJASZ"
jest realizowane dzięki finansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.